Stå grå

jordenSalt medverkade i Party Paradise (Åbytorp) samt i Frödingfestivalen 2010 med ett ljud – och rörelseverk, ”Å”, inspirerat av Butohdans och baserat på Frödings dikt – ”Gråbergssång”. Vår utgångspunkt var initialt en förtjusning över kontaktytorna mellan Frödings nedanförmänskliga dikt och Buthodansens tanke och praxis kring icke-jaget. Under arbetet kom det också att handla om förvandling, den långsamma, utdragna, som t.o.m. ett berg är en del av. Vidare kände vi att verket utmynnade i en slags uppmuntran till att kämpa emot vår tids nästan olidliga lättflyktighet. Våga stå grå! Våga stanna kvar i det komplexa! Föreställningen blev på så sätt något av ett allvarsamt lustspel eller en komisk tragedi.

Foto: Kristoffer Andrén


Röd uppmaning att stå kvar. Stå grå. Oemotståndligt som landhöjningen.

Gul uppmaning att stå kvar. Oemotståndligt som berget i dagen

Gul uppmaning att stå kvar. Stå grå. Oemotståndligt som berg-i-dagen.

Orange uppmaning att stå kvar. Stå grå. Oemotståndligt som vind äter berget, som berg äter vinden.

Grön uppmaning att stå kvar. Stå grå. Oemotståndligt som errosion.

Blå uppmaning att stå kvar. Stå kvar. Oemotståndligt som grundvattnets kraft.

Violett uppmaning att stå kvar. Stå grå. Oemotståndligt som gråbergs tunga lätthet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *