Mötesplats Stora Torget

Arbetet är i full gång. Träffar medverkande konstnärer på fredag.

 


Leave a Reply